Waarom erfpacht?

Omdat het voordeliger is! Of u nu privé aankoopt of via een vennootschap, voor iedereen brengt erfpacht heel wat fiscale voordelen met zich mee. Meer en meer gaan dan ook heel wat projectontwikkelaars hun klanten de mogelijkheid bieden om het dure grondaandeel van hun appartement niet meer te moeten komen, maar te verwerven via erfpacht. Wie bij Creadomus koopt krijgt ook de mogelijkheid om van deze fiscaal en financieel gunstige aankoopmethode te genieten! Zo wordt beleggen in vastgoed nog voordeliger!

Wat is erfpacht?

Om eigenaar te kunnen zijn van een huis of een appartement, dient u de rechten over de grond te bezitten, zoniet kan u nooit eigenaar worden van hetgeen dat op die grond staat. In een appartementsgebouw spreekt met niet over grond, maar over een grondaandeel. U bent immers nooit enige grondeigenaar in een appartementsgebouw, altijd slechts medeëigenaar. In België zijn er 3 manieren om rechten over grond te verwerven:

  1. de grond kopen= in dit geval betaalt u natuurlijk de grond, maar ook de btw of de registratierechten erop. U wordt medeëigenaar voor x-aantal duizendsten van de grond, u betaalt het volle KI
  2. recht van opstal= in dit geval krijgt u het recht om iets op die grond te bouwen en wordt u eigenaar van hetgeen erop staat. Dit zolang het recht van opstal duur. Deze periodes kunnen aan elkaar geschakeld worden.
  3. erfpachtrecht= in dit geval krijgt u het volle genot over de grond gedurende 99 jaar, bouwt u op deze grond, zal u eigenaar zijn van hetgeen erop staat, breekt u het af en zet u iets nieuws, wordt u weer eigenaar van wat erop staat (roerend of onroerend). U dient het grondaandeel dan niet te betalen, maar u pacht de grond, en betaalt hiervoor een jaarlijkse, fiscaal aftrekbare vergoeding. Net zoals in Louvain la neuve, worden er clausules voorzien waardoor hernieuwingen van de erfpacht mogelijk zijn telkens wanneer het vastgoed doorverkocht wordt. U betaalt een lager KI.

Welke fiscale voordelen verwerf ik dankzij erfpacht als privé persoon?

"Wie vastgoed bezit, is een rijkere burger", zo redeneert de Belgische staat, niettemin stimuleert de Belgische staat de aankoop van vastgoed, tenminste, als u ervoor leent. Maar na 10, 15 of 20 jaar is uw appartement afbetaald en dan wordt u belast in functie van het kadastraal inkomen. Voor al wie slechts beperkt wenst te lenen, helemaal niet wenst te lenen of reeds één of meerdere andere eigendommen bezit, biedt erfpacht fiscale voordelen. De jaarlijkse erfpachtvergoeding is namelijk fiscaal aftrekbaar van alle onroerende inkomsten! Hierdoor kan u vastgoed verwerven, zonder er jaarlijks op belast te worden!

Onder de code 1147 en voor de vrouw code 2147, brengt u de betaalde erfpachtvergoeding in. Deze wordt dan vrijgesteld aan uw hoogste belastingsvoet, in veel gevallen meer dan 50%. Wanneer u bijvoorbeeld een jaarlijkse erfpacht betaalt van 1.500euro per jaar, en u wordt belast aan 50%, spaart u jaarlijks 750euro belastingen uit! Bovendien spaarde u bij de aankoop het grondaandeel uit en de daarbij behorende belastingen (btw of registratierechten)! Op zich ook een besparing van vele duizenden euro's!

Welke fiscale voordelen verwerf ik dankzij erfpacht als vennootschap?

Wie investeert in vastgoed via zijn of haar vennootschap, kan rekenen op talloze fiscale voordelen. Normaal gezien dient u geld te investeren in het grondaandeel. Grond is echter niet afschrijfbaar en levert op fiscaal vlak dan ook niets op, uw vennootschapsgeld zit vast in een 'dood' grondaandeel meer levert u geen enkel belastingsvoordeel op! Wie slim belegt investeert enkel in de constructies en geniet van alle fiscale voordelen die daarop van toepassing zijn. In veel gevallen, waar een grondaandeel toch snel 30.000euro tot 50.000euro kan uitmaken, betekent dit een belastingsoptimalisatie van al gauw 10.000euro tot 16.000euro bij aankoop! Bovendien is ook de jaarlijkse erfpachtbetaling fiscaal aftrekbaar van alle andere inkomsten van die vennootschap.