Kopen als privé persoon

Onze overheid wil het investeren in vastgoed stimuleren omdat ze beseft dat vastgoed de beste garantie is voor uw welvaart. Wie naast de eigen woning nog een tweede of derde eigendom verwerft, bouwt een bijkomende spaarpot op voor zijn of haar pensioen.

Wie op zijn 40ste investeert in een investeringsappartement van 200.000euro, beschikt bij een prijsstijging van 5% per jaar op zijn 65ste over een eigendom met een waarde van maar liefst 677.270euro!

De fiscus stimuleert dit soort investeringen op twee vlakken:

  • lange termijnsparen binnen de categorie van het beroepsinkomen
  • gewone interestaftrek binnen de categorie van het onroerend inkomen

Lange termijnsparen

Bij de aankoop van een investeringsappartement zijn een aantal fiscale aspecten verschillend van deze van de enige eigen woning. Aangezien het niet langer om je "enige en eigen woning" gaat, wordt bij de berekening van het belastingvoordeel niet langer met de woonbonus gewerkt, maar met het fiscaal stelsel van langetermijnsparen.
Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten uit het jaar 2012) geldt een fiscale korf van € 2.200 per belastingsplichtige.
In die korf komen alle kapitaalaflossingen, interesten en betaalde premies terecht voor levensverzekeringen die de terugbetaling van de hypotheek waarborgen (b.v. de schuldsaldoverzekering).
Het belastingsvoordeel wordt berekend aan 30% voor aanslagjaar 2013, inkomsten 2012.

Voorbeeld:
Meneer en mevrouw Van de Walle uit Roeselare (8% gemeentebelastingen) investeerden vorige week in een opbrengsteigendom bij Twin Properties en gingen hiervoor een hypothecaire lening aan over 15 jaar. Ze investeerden in een 2 slaapkamerappartement van 158.000euro en leenden hiervoor 100.000euro. Jaarlijks zullen zij onder het lange termijnsparen hun kapitaalsaflossingen ingeven en hiermee de fiscale korf opvullen.

Meneer Van de Walle : 2200 * 30% * 8% = 712,8 euro
Mevrouw Van de Walle : 2200 * 30% = 712,8 euro

Samen sparen ze jaarlijks 1.425euro uit aan belastingen. Na 15 jaar levert dit hen een belastingsbesparing op van maar liefst 21.384euro! In de praktijk is dit bedrag zelfs nog hoger omdat de korf jaarlijks geindexeerd wordt.

Gewone interestaftrek

Onder de rubriek onroerend inkomen voorziet de fiscus ook een stimulans om u te motiveren om een vastgoedpatrimonium ook in Frankrijk uit te bouwen. Zo laat de fiscus toe dat u van uw kadastraal inkomen de betaalde interesten aftrekt van gelijk welke lening aangegaan voor het verwerven van of behouden van onroerende goederen.
Op die manier laat de fiscus toe dat u kan vermijden dat u belast wordt op het hebben van een investeringseigendom, zolang u hiervoor nog aan het lenen bent. Het belastingsvoordeel hiervan wordt berekend in functie van uw marginale aanslagvoet, dit is de hoogste schijf waaraan u belast wordt. Voor heel wat gezinnen betekent dit 50% + de gemeentebelasting.

Voorbeeld:
Meneer en mevrouw Van de Walle uit Roeselare (8% gemeentebelastingen) investeerden vorige week in een opbrengsteigendom bij Twin Properties en gingen hiervoor een hypothecaire lening aan over 15 jaar. Ze investeerden in een 2 slaapkamerappartement van 158.000euro en leenden hiervoor 100.000euro. Het niet geindexeerd kadastraal inkomen is 650euro.
Ze gaan beiden uit werken en zitten in de hoogste schijf van 50%. De verwachte huur bedraagt 7.000euro met een verhuurservice.

Normaal bedraagt de belasting op het onroerend inkomen:= 650euro * indexatie aj 2013 * 140%*50%=650*1,6035*1,40*50%= 729 euro belastingen op een huurinkomen van 7.000euro. Jaarlijks hebben de heer en mevrouw Van de Walle echter interesten hoger dan 1.500 per jaar, waardoor de belastbare onroerende inkomsten geneutraliseerd worden en zij bijgevolg een belastingsvoordeel hebben van 729euro per jaar of van maar liefst 10.935euro over 15 jaar.

Samen met het belastingsvoordeel behaald in het lange termijnsparen van 21.384eur, hebben ze maar liefst een fiscaal voordeel van 32.381 euro over 15 jaar!