Het project

Wat zijn de voordelen wanneer u investeert in nieuwbouw?

Wanneer u kiest om te investeren in nieuwbouw, krijgt u verschillende garanties, onder meer de verzekering dat het huis of appartement dat u in alle vertrouwen koopt wordt opgeleverd.


Indien de ontwikkelaar het project niet met succes kan uitvoeren, bent u verzekerd en kunt u uw geld terugvorderen. Indien de werken reeds gestart zijn, zorgt uw verzekering voor de verdere voltooiing van de constructie en afwerking, zodat uw onroerend goed perfect wordt afgewerkt.

Wanneer het flatgebouw is voltooid gaat de verkoper van het gebouw, in gezelschap van de verschillende partijen, over tot de aanvaarding van de werkzaamheden, gevolgd door de oplevering. Tijdens deze fase krijgt u de rondleiding van het onroerendgoed en controleert u of alles is afgewerkt zoals contractueel overeengekomen.

Vervolgens geniet u van volgende juridische waarborgen (4) :

 1. Garantie tegen zichtbare gebreken
  Deze garantie dekt gebreken ontdekt bij de oplevering of in de maand die hierop volgt. Wanneer er bij de overhandiging van de sleutels een gebrek wordt vastgesteld, kunt u de resterende 5% v/d betaling  in bewaring houden tot het probleem is opgelost. Meestal zal de projectontwikkelaar zich ertoe verbinden om alle gebreken zo snel mogelijk op te lossen. De verantwoordelijke leverancier, aansprakelijk voor eventuele gebreken zal na herstel, vragen een goedkeuring te ondertekenen.
 2. De garantie van perfecte afwerking
  Dit is een verplichte garantie die de ondernemer of de ondernemingen ertoe verplichten om alle gebreken te herstellen die de scheidbare installaties (b.v. CV, sanitair) van het gebouw omvat, die tot een jaar na de oplevering zouden kunnen voorkomen.
 3. Twee jaar  garantie op goed fuctioneren.
  Dit is een twee jaar durende garantie die u beschermt tegen gebreken die de scheidbare elementen kunnen treffen (radiatoren, sanitaire voorzieningen, enz). Deze garantie dekt de gebreken die niet gedekt zijn door de tienjarige garantie.
 4. Tien jaar garantie
  Gedurende een periode van tien jaar, dekt deze eveneens verplichte garantie alle gebreken die betrekking hebben op de stevigheid van het flatgebouw, waardoor het onroerend goed onbewoonbaar zou worden.