Investeren

Waarom stijgt de prijs van vastgoed?

Heel eenvoudig: we hebben inflatie en we hebben de wet van vraag en aanbod. Bakstenen, manuren, ramen, deuren,... al elk jaar werd het duurder om ze aan te kopen. Bijgevolg steeg ook jaarlijks de verkoopprijs van vastgoed. Binnen 10 jaar is het, louter en alleen door de inflatie, onmogelijk om nog aan dezelfde prijs vandaag, hetzelfde te bouwen.

Bovendien stijgt de vraag naar vastgoed voortdurend. Tot begin de jaren 90, waren er 9 miljoen inwoners in België. Eind de jaren 90 waren we al met 10 miljoen belgen en sinds 2011 zijn we met 11 miljoen belgen. Bovendien is er een voortdurende tendens dat gezinnen kleiner worden. Men spreekt over gezinsverdunning. Wanneer dus het aantal belgen toeneemt, en zij steeds met minder mensen in een woongelegenheid gaan wonen, stijgt de vraag zeer sterk. Op stedenbouwkundig vlak doet men er alles aan om de open ruimtes te beschermen, en wordt het aanbod sterk onder controle gehouden.

Als dat geen solide basis voor prijsstijgingen is...